Den absolut viktigaste tillgången ett företag har är dess personal.

Vi på Curiosity hjälper dig att hitta den personen som är rätt för er, både när det gäller personlighet och kompetenser. Ni kan välja att få hjälp i allt som har med er rekrytering att göra, från att ta kravprofilen till referenstagningen. Vi kan också gå in som stöd och hjälpa er med delar som genomförande av personlighetstest, ta fram annonsmaterial eller endast som ett bollplank för ett andra utlåtande

 

Nedan visas exempel på vad vi kan hjälpa er med.

  • Annonsadministration
  • Hantering av sökande till en specifik tjänst
  • Urval
  • Personlighetstest
  • Intervjuer
  • Referenstagning
  • Second opinion

 

Om ni vill ha hjälp med hela processen arbetar vi oftast enligt följande modell:

Processen inleds med att vi tillsammans gör en behovsanalys. I den analysen definieras era önskemål för den aktuella tjänsten. Vi ger er kontinuerlig återkoppling och prioriterar att ni ska ha insyn i hela processen på det sättet ni önskar. Vi är noggranna med att personen som rekryteras inte bara ska passa för tjänsten, utan att tjänsten och företaget även ska passa för er nya medarbetare.

Kostnader definieras klart och tydligt innan samarbetet startas.

 

Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar eller om ni vill boka ett förutsättningslöst möte.