Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar är något som är en självklarhet för stora företag att genomföra men för företag under 50 anställda kan de webbaserade enkäterna inte garantera anonymitet. Gör det att deras medarbetares åsikter och upplevelser är mindre viktiga? Självklart inte!

Vi sätter oss ner och genomför kvalitativa intervjuer med era medarbetare och utifrån de svaren som kommer fram tar vi reda på hur ni kan jobba för att bli en attraktivare arbetsgivare, ett lönsammare företag och hur ni behåller era talanger. Vår erfarenhet säger oss att det är lättare att var öppen mot en extern part än någon inom företaget.

 

 Externa undersökningar

Vet ni vad era drömkandidater, era framtida anställda säger och tycker om er?

På ett kostnads- och tidseffektivt sätt gör vi undersökningar av hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattas av olika målgrupper av kandidater med yrkeserfarenhet, tar reda på vad just ni behöver göra för att stärka er attraktionskraft både mot den specialistkompetens ni söker och för den ni redan har och är måna om att behålla.

Kontakta oss på 073-633 29 90 eller maila på susanne@curiosity för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte